GOLD´S GYM VRÁBLE

Pravidlá/ Rules

Každý, kto cvičí v priestoroch Gold´s Gym Vráble cvičí na vlastnú zodpovednosť, ktorú podpisuje pri platení členského poplatku. Platí to aj vtedy, ak ešte neuhradil mesačný alebo jednorazový celodenný členský poplatok. Každý cvičiaci je povinný užívať zariadenie posilňovne ohľaduplne a manipulovať s ním tak, aby svojim správaním nespôsobil ujmu na zdraví sebe, svojmu okoliu, alebo zariadenie posilňovne nepoškodil. Pri nerešpektovaní týchto pravidiel bude cvičiaci z priestorov posilňovne vykázaný. Pri samotnom cvičení, je ale potrebné mať pri sebe veci, ktoré sú nevyhnutné a tie, ktoré môžu Vaše cvičenie vylepšiť a uľahčiť. Na cvičenie teda budete potrebovať:

POVINNÁ VÝBAVA:

 • Uterák

 • Prezuvky

 • Fľaša vody

ODPORÚČANÁ VÝBAVA:

 • Rukavice na cvičenie

 • Opasok

 • Trhačky

POVINNOSTI A POŽIADAVKY:

 • V posilňovni Gold´s Gym Vráble je možné samostatne cvičiť po dovŕšení 15. roku života (ergo je potrebné mať občiansky preukaz), v prípade, ak má cvičiaci menej ako 15 rokov, musí byť počas cvičenia pod dozorom dospelej osoby, resp. zákonného zástupcu, ktorý dohliada na spôsob a intenzitu cvičenia,

 • V priestoroch posilňovne je zakázané si nechávať : prázdne fľašky, prezuvky a oblečenie,

 • Pri cvičení si ukladajte uterák pod seba,

 • Dodržujte pitný režim,

 • Naďalej je ZAKÁZANÉ voľne zahadzovať žuvačky, konzumovať potraviny, fajčiť, vodiť psov, hádzať jednoručky o zem a utierať si zamastené ruky o stroje alebo stenu,

 • V letných mesiacoch je zákaz spustiť klimatizáciu pri otvorených oknách,

 • Pri väčšom počte cvičiacich je treba častejšie vetrať priestory,

 • Šetrite energie ako sú kúrenie, elektrina a voda,

 • Dodržujte poriadok.

 

ENGLISH

 

GYM RULES

Everyone, who trains in our gym, trains for his own responsibility. (signed after the month/day fee payment).

REQUIRED EQUIPMENT:

 1. Change your shoes from exterior to interior ones

 2. Towel

 3. Bottle of water

RECOMMENDED EQUIPMENT:

 1. Gloves for training

 2. Safety belt

 3. Other training accesories

GENERAL RULES:

 1. It is forbidden to leave down empty bottles; shoes, clothes, chewing gums and to eat food, come with dogs and other animals in the interior area of Gold´s Gym Vráble.

 2. USE your towel during your trainig to cover the space where you train.

 3. Don´t forget to drink a water!

 4. During a summer time do not open windows, while the air condition is switched on.

 5. Do not waist with water and electricity.

 6. Keep the area of interior clean.