GOLD´S GYM VRÁBLE

O nás

Vitajte na webovej stránke Gold´s Gym Vráble. Naše združenie existuje od roku 2003 vo forme neziskovej organizácie. Spoločná záľuba v kulturistike a vášeň k cvičeniu boli hnacím motorom pre vznik oddielu. Posilňovňa prešla v roku 2006 rekonštrukciou, ktorá zahŕňala prístavbu, resp. zväčšenie priestorov ako aj modernizáciu šatní, toaliet, výmenu okien a dverí. Následne bol v posilňovni modernizovaný „BAR“ pri ktorom sa cvičiaci stretávajú, vyplácajú členské poplatky, oddychujú a navzájom konverzujú. Nasledovala výmena koberca v priestoroch posilňovne a výmena gumených ochranných rohoží. Bol nainštalovaný kamerový systém, ktorý monitoruje vnútorné priestory a chráni majetok oddielu ako aj jeho návštevníkov. O zvukovú kulisu sa stará štvorica reproduktorov, ktoré boli osadené na pilieroch v centrálnej časti priestoru pre cvičenie. V posilňovni používame najmä „silové“ cvičiace stroje značky KOHI, ako aj iné stroje zamerané na kardio cvičenie, ako sú bežecké pásy, eliptické trenažéry a bicykle. V máji v roku 2017 sme sa spojili so značkou Dafe, od ktorej máme novú posilňovaciu vežu. Poslednou veľkou zmenou pre posilňovňu, ako aj pre mestskú športovú halu T-18 bola rekonštrukcia vonkajšej fasády mestskej športovej haly a jej vstupného priestoru. Všetci cvičiaci môžu využívať priestory posilňovne po zaplatení mesačného členského poplatku nepretržite počas daného mesiaca alebo počas celého dňa pri zaplatení jednorazového celodenného členského poplatku. Rok čo rok sa snažíme vybavenie posilňovne inovovať a tak zlepšovať podmienky na cvičenie pre všetkých našich návštevníkov. Počas celého roka organizujeme každý mesiac súťaž o mesačné vstupné zdarma, pripravujeme pre našich cvičiacich rôzne iné súťaže, odborné prednášky, akcie, prekvapenia a zúčastňujeme sa spoločenských akcií v meste Vráble. Našou hlavnou myšlienkou je, aby sa u nás ľudia cítili príjemne a uvoľnene, radi sa k nám vracali a boli hrdou súčasťou komunity Gold´s Gym Vráble.

MÍĽNIKY GOLD´S GYM VRÁBLE:

Prešli sme od nášho vzniku viacerými organizačnými, personálnymi a inými zmenami, no od roku 2010 si udržiavame svoju stálu vnútornú štruktúru. O chod posilňovne sa v týchto časoch aktívne stará 10 stálych členov, z ktorých má každý svoju funkciu určenú. Každý si ju vykonáva svedomito a čo najlepšie ako vie a tým prispieva k plynulému chodu oddielu. (r. 2021)

HLAVNÍ PREDSTAVITELIA GOLD´S GYM VRÁBLE:

Predseda oddielu:                Ing. Michal Drgoňa

Podpredseda oddielu:         Mgr. Ján Matis

Hospodárka oddielu:           Ladislav Jokai

OSTATNÍ STÁLI ČLENOVIA GOLD´S GYM VRÁBLE:

Bc. Marián Babocký, František Višňovský, Jozef Marczal, Vladimír Švec, Ing. Lenka Ťapušová, Robert Jókai , Daniela Matisová.

ČESTNÍ ČLENOVIA GOLD´S GYM VRÁBLE:

  • Ing. Imrich Penzeš – dlhoročný člen a bývalý predseda Gold´s Gym Vráble

  • Ing. Radoslav Mikla – dlhoročný člen a bývalý podpredseda Gold´s Gym Vráble

PREUKAZ STÁLEHO ČLENA:

Každý stály člen je povinný mať pri sebe Preukaz stáleho člena, ktorým sa preukazuje pri vykonávaní svojich členských povinností, ako je vyberanie mesačných alebo jednorazových celodenných členských poplatkov, kontrola poplatkov, kontrola poriadku a dodržiavania pravidiel. Vzor preukazu stáleho člena viď nižšie.

TÍM GOLD´S GYM VRÁBLE

V roku 2014 prebehlo spoločné fotenie stálych členov  Gold´s Gym Vráble s primátorom mesta Ing. Tiborom Tóthom a ďalšími predstaviteľmi a zástupcami.

EXTERIÉR POSILŇOVNE

(Rekonštrukcia v novemberi 2017)

INTERIÉR POSILŇOVNE

(Apríl 2017)