GOLD´S GYM VRÁBLE

František Višňovský

VIZITKA:

František Višňovský je stálym členom kulturistického oddielu od roku 2013. Jeho oduševnená práca a zanietenie sú pre posilňovňu veľkým prínosom. Činnosť pre oddiel je pre neho nie len prácou ale aj koníčkom. Aj hlavne kvôli tomu si v máji v roku 2016 spravil kurz Fitnes trénera – I. kvalifikačného stupňa aby svoju vášeň, prácu a záľubu povýšil na profesionálnu úroveň.

SLUŽBY:

  • OSOBNÉ KONZULTÁCIE

  • VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO

  • ZOSTAVENIE TRÉNINGOVÉHO PLÁNU

KONTAKTNÉ ÚDAJE: