GOLD´S GYM VRÁBLE

Otváracia doba a cenník

OTVÁRACIA DOBA

PONDELOK – PIATOK               07:00 – 21:00

SOBOTA – NEDEĽA                   15:00 – 20:00

SVIATOK                                       15:00 – 20:00

V prípade, že by nastali zmeny v otváracej dobe, tieto zmeny budú v predstihu vyvesené v priestoroch posilňovne, aktualizované na webe ako aj na facebookovej skupine Posilňovňa Gold´s Gym Vráble a na instagramovom profile Gold´s Gym Vráble. Zmeny otváracej doby sa týkajú hlavne technických odstávok, vybraných štátnych a kresťanských sviatkov, počas ktorých je posilňovňa zatvorená.

CENNÍK

Cvičenie v posilňovni Gold´s Gym Vráble je za poplatok. Fungujeme na báze mesačných členských poplatkov a jednorazového celodenného členského poplatku. Mesačný členský poplatok sa platí vždy na začiatku každého kalendárneho mesiaca. Jednorazový celodenný členský poplatok uhrádza cvičiaci v daný deň jeho cvičenia, v prípade, že nemá vyplatený mesačný členský poplatok.

V posilňovni Gold´s Gym Vráble je možné samostatne cvičiť po dovŕšení 15. roku života (ergo je potrebné mať občiansky preukaz), v prípade, ak má cvičiaci menej ako 15 rokov, musí byť počas cvičenia pod dozorom dospelej osoby, resp. zákonného zástupcu, ktorý dohliada na spôsob a intenzitu cvičenia.

MESAČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK: 

Muži: 25€

Ženy/ Študenti: 20€

Platí sa pri prvom vstupe na začiatku každého mesiaca, cvičiaci po jeho zaplatení obdrží doklad o platbe a môže využívať priestory posilňovne ľubovoľne do začiatku nasledujúceho mesiaca. Je potrebné, aby cvičiaci nosil doklad o platbe za mesačný členský poplatok stále pri sebe, aby sa ním v prípade kontroly mohol preukázať.

Každý študent je povinný preukázať sa študentským preukazom alebo preukazom totožnosti.

Externá forma štúdia nie je uznaná.

JEDNORAZOVÝ CELODENNÝ ČLENSKÝ POPLATOK:

Jednorazový vstup v rámci 1 celého dňa: 3€

Platí sa v daný deň cvičenia, cvičiaci po jeho zaplatení obdrží doklad o platbe a môže využívať vstup do posilňovne ľubovoľne počas celého dňa.

PODMIENKY:

  • Cvičiaci je povinný zaplatiť bez vyzvania pri „bare“,

  • Zaplatený členský poplatok nie je možné prenášať do ďalšieho mesiaca,

  • Platí sa vždy na začiatku kalendárneho mesiaca, resp. pri prvej návšteve posilňovne,

  • V prípade neuhradenia mesačného členského poplatku pri prvej návšteve posilňovne je potrebné uhradiť jednorazový celodenný členský poplatok na daný deň,

  • Mesačný členský poplatok sa hradí v plnej výške až do úplného konca mesiaca.