GOLD´S GYM VRÁBLE

Ing. Lenka Ťapušová

VIZITKA:

Ing. Lenka Ťapušová je ako jediná zástupkyňa nežného pohlavia v radoch stálych členov kulturistického oddielu. Lenka je súčasťou tímu od roku 2013 a má v ňom svoje nenahraditeľné miesto. Stará sa o každodenný chod posilňovne, vyberanie členských poplatkov, udržiavanie poriadku a dohliada na dodržiavanie pravidiel. Túžbu stať sa osobnou trénerkou si splnila v máji v roku 2016, kedy získala osvedčenie Fitnes tréner – I. kvalifikačného stupňa.

SLUŽBY:

  • OSOBNÉ KONZULTÁCIE

  • VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO

  • ZOSTAVENIE TRÉNINGOVÉHO PLÁNU

KONTAKTNÉ ÚDAJE: