GOLD´S GYM VRÁBLE

Z BLOGU

SÚŤAŽ NA KAŽDÝ MESIAC – ROK 2020

Každomesačné súťaže o mesačný vstup zdarma na vás čakajú aj v roku 2020. Každý, kto si zaplatí mesačný členský poplatok do 7. dňa v mesiaci
(vrátane), bude automaticky zaradený do súťaže o mesačný vstup zdarma na nasledujúci mesiac. Novinkou v roku 2020 je to, že každý mesiac budú hneď dvaja výhercovia, jedna žena a jeden muž. Výhercovia súťaže budú zverejnení na FB stránke aj na instagrame Gold´s Gym Vráble.
Tím Gold´s Gym Vráble.