GOLD´S GYM VRÁBLE

Z BLOGU

SÚŤAŽ NA KAŽDÝ MESIAC – ROK 2019

Každomesačné súťaže o mesačný vstup zdarma na vás čakajú aj v roku 2019. Každý, kto si zaplatí mesačný členský poplatok do 7. dňa v mesiaci
(vrátane), bude automaticky zaradený do súťaže o mesačný vstup zdarma na nasledujúci mesiac.
Tím Gold´s Gym Vráble.