GOLD´S GYM VRÁBLE

From the Blog

VÝHERCA MESAČNÉHO VSTUPNÉHO – JÚN 2018

Výhercom mesačného vstupného zdarma na mesiac Jún 2018 sa stáva – Matej Abrman.

Víťazovi blahoželáme a v súťaži pokračujeme budúci mesiac.

Tím Gold´s Gym Vráble.